?

Log in

No account? Create an account
7/16/2007 - Yusuke Yamamoto [entries|archive|friends|userinfo]
Yusuke Yamamoto

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

7/16/2007 [Jul. 18th, 2007|07:12 pm]
Yusuke Yamamoto

yusukeyamamoto

[nanatorigawa]
Kanji:

こんにちわ!!今日も1日お疲れ様でしたぁっo(^^)o
昨日は疲れて寝ちゃってましたっ!!今日は夕方から花ざかりの君たちへの撮影なので、今から実家から帰宅しますo(^^)oすごくリフレッシュできた、2日間でしたっ!!休みボケでグズグズにならないように、今から気合いを入れていかなくちゃならないですo(^^)o家族との別れはまたまた寂しいけど東京にも友達が出来たら昔より寂しくはないかなっo(^-^)o

今日の写メは『行ってきまーす』の写真ですっo(^^)oRomaji:

konnichiwa!! kyou mo 1 nichi otsukaresama deshi ta ??o (^?^) o

kinou wa tsukare te ne chatte mashi ta?!! kyou wa yuugata kara "hana zakari no kimi tachi he" no satsuei na node, ima kara jikka kara kitaku shi masu o (^?^) o sugoku rifuresshu deki ta, 2 nichikan de shita?!! yasumi boke de guzuguzu ni nara nai you ni, ima kara kiai o ire te ika naku cha nara nai desu ne o (^?^) o kazoku to no wakare ha matamata sabishii kedo ? toukyou ni mo tomodachi ga deki
tara
mukashi yori sabishiku ha nai ka na?o (^-^) o


kyou no utsushi me ha ' okonatte ki ma ? su ' no shashin de su?o (^?^) o

If you can translate then we all be happy if you do that for us!

LinkReply